Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Van Tiem Elektro BV respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.vantiem.nl, van haar (potentiële) klanten en van haar andere relaties. Van Tiem Elektro BV stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring informeren we u over hoe onze organisatie omgaat met uw persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het verwerken van persoonsgegevens gaat van ontvangst en opslaan tot aan het aanpassen, doorsturen en verwijderen van persoonsgegevens. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende gegevens:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Wij beschikken over uw persoonsgegevens via twee verschillende wegen. In de meeste gevallen ontvangen wij de gegevens direct van u omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, als u solliciteert op een vacature of als u gebruik maakt van onze diensten. In het andere geval ontvangen wij uw persoonsgegevens automatisch door het gebruik van cookies.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden. Op onze site maken wij gebruik van de volgende cookies: 

Google Analytics cookies

Met de cookies van Google Analytics kunnen wij het gebruik van onze website meten en analyseren. Wij hebben de instellingen en het gebruik van Google Analytics overeenkomstig de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ (d.d. 15 augustus 2018) van de Autoriteit Persoonsgegevens beperkt tot een minimum. Wij hebben voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. In aanvulling hierop maken wij gebruik van Anonymize IP. Dit betekent dat voorafgaand aan de verzending van het IP-adres aan Google het laatste octet van het IP-adres wordt gepseudonimiseerd. Tot slot hebben wij de optie ‘gegevens delen met Google’ uitgezet en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics cookies.

Wil je ondanks alle genomen maatregelen nog steeds niet dat we jouw gedrag anoniem volgen, dan bestaat er een opt-out mogelijkheid.[1] Google biedt deze optie via hun website aan: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl

Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Social media cookies

Daarnaast hebben wij social media buttons op onze website geplaatst zodat je ook via Social Media contact met ons kunt opnemen en/of onze berichten kunt delen via deze social media platforms. Wanneer je via een van deze social media buttons doorlinkt naar de website van bijvoorbeeld Linkedin, Facebook, YouTube of WhatsApp, dan is het mogelijk dat er door deze platforms cookies worden geplaatst. Meer informatie over deze cookies kun je nalezen in de privacyverklaring van de betreffende platforms. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij hebben daar geen invloed op. 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het verrichten van de aangeboden diensten;
 • om met u in contact te kunnen komen;
 • om wet- en regelgeving na te leven;
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening en website;
 • marketing en communicatie doeleinden
 • facturatie van onze diensten en/of producten;
 • klanttevredenheidsonderzoeken;
 • sollicitatieprocedures;
 • toegangscontrole en beveiliging;

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

De privacywetgeving bepaalt dat wij uw persoonsgegevens alleen mogen verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
 2. Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting
 3. Op basis van uw toestemming
 4. Vanwege een gerechtvaardigd belang

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

Welke rechten hebt u als betrokkene?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u als betrokkene een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering en correctie van uw persoonsgegeven en het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking. Wanneer u gebruik wilt maken van een dergelijk recht, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of mailen naar .
Als u een klacht hebt over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Van Tiem Elektro BV zal uw gegevens alleen met derden delen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dat kan onder meer in de onderstaande situaties:

 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld een melding bij een toezichthouder;
 • Om onze diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld contact met u opnemen rondom een verzoek vanuit u of uw sollicitatie verwerken.
 • Derde partijen die betrokken zijn bij de organisatie van onze activiteiten

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn ook zelfverantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Van Tiem Elektro BV, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG. U kunt daarbij denken aan de leveranciers van onze ICT systemen, bijvoorbeeld met Google. Immers, om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen we het surfgedrag van onze websitebezoekers. Dat doen wij via Google Analytics. Wij hebben daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Wanneer via onze website wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Van Tiem Elektro BV.

Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren.

Hoe zijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neem dan contact met ons op via .

Wijzigingen

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.

Contact

Als u meer wilt weten of vragen of klachten hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via info@vantiem.nl

+31 (0)487 59 12 78
info@vantiem.nl