Noodverlichting

Noodverlichting

Noodverlichting is meer dan het pictogram van het rennende mannetje boven de uitgang. Het is een noodzakelijke voorziening die bezoekers en medewerkers in noodsituaties veilig uit uw pand kan helpen.

Ontwerp en onderhoud

De basis voor het ontwerp en onderhoud ligt in het Bouwbesluit en de Arbo wet. Het Bouwbesluit kijkt naar de functie en het gebruik van het pand waarbij de pandeigenaar verantwoordelijk is.

Verplichte controle

Inspecties van noodverlichtingsinstallaties moeten minimaal 1 keer per jaar plaatsvinden en dit jaarlijkse onderhoud dient uitgevoerd te worden door een vakbekwaam persoon.

#
#
#

Neem contact op met Van Tiem Elektro

+31 (0)487 59 12 78

    +31 (0)487 59 12 78
    info@vantiem.nl